Hälsorik

En sajt om hälsa i kropp och sinne

Tillbaka efter arbetsskada

För att det ska ses som en arbetsskada så är det olyckor som sker i arbetet men också skador som kan uppstå på väg till och från arbete. Det kan ta tid att komma tillbaka efter arbetsskada och det är viktigt att man anmäler om något händer in det arbete man utför.

Att tänka på vid arbetsskada

Om man på något sätt skadar sig i arbetet så skall detta omgående anmälas till sin arbetsgivare. Denne i sin tur skickar vidare en anmälan till Försäkringskassan. Även arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen får information om detta. Som arbetsgivare så är man skyldig till att titta över vad som hänt och utreda orsaken till den arbetsskada som uppstått. Framförallt för att inte samma olycka ska kunna uppstå igen. Det finns ersättningar som kan betalas ut för arbetsskada. Genom ett kollektivavtal så finns det försäkringar som träder ikraft vid arbetsskador, kolla upp hur det ser ut för dig!

Ta tid för rehab

Det gäller att man tar tid för rehab och annat som gör att man kan komma tillbaka till arbetet. Det kan se olika ut för oss alla och vissa kan ha en kortare rehabtid än andra. beroende på hur din arbetsskada ser ut så kan träning och rehab se olika ut. Din kontakt med fysioterapeuter och annat är viktigt för att du ska få den bästa rehabiliteringen som du kan få. Det gäller många gånger att man ger allt för att komma tillbaka till ordinarie tillstånd. Mycket ligger så klart på dig men med hjälpa av andra så kommer du att komma tillbaka.