Hälsorik

En sajt om hälsa i kropp och sinne

Tecken på ett hälsosamt förhållande

Alla vill ju ha goda förhållanden i våra liv. Detta är ju fallet med familj, släkt, vänner, kollegor, men kanske framförallt med vår partner. Men hur vet man då om man faktiskt har ett hälsosamt förhållande och inte bara inbillat sig att detta är fallet? Här tar vi upp några tecken på att man har ett hälsosamt förhållande med sin partner. Finner man att en eller flera av dessa inte stämmer in på sitt eget förhållande kan man kanske överväga att tala med någon tillsammans.

Igen kontrollerar den andra

Två personer i ett förhållande är fortfarande individer, även om många gillar att tänka på sig själv som ett "vi" i vissa fall. I detta ska det dock inte vara en personer som bestämmer denna identitet utan det bör vara något som båda parter kommit överens om. Att inte kontrollera sin partner betyder även att man inte försöker förändra dem till att passa in i ett ideal man själv bestämt.

Man ansvarar för sin egen lycka

Ett till tecken på individens roll i ett hälsosamt förhållande är att ens personliga lycka börjar hos sig själv. Att tro att en annan person kan på något magiskt sätt göra ens liv lycklig kan vara skadligt för förhållandet och sätter dessutom en orättvis press på sin partner. Naturligtvis finns det många sätt för två människor att göra varandra lycklig, men det är viktigt att förstå att detta borde börja inombords hos var och en först och främst.

Strävan efter balans och jämlikhet

Det är viktigt att båda parter i ett förhållande ser varandra som jämlikar och ingen har en större maktposition än den andra. Detta är förstås väldigt enkelt i teorin, men det händer lätt att man skapar mönster i en relation. Det kan vara beslutsfattning kring ett viss ämne som ekonomin eller en person ansvarar oftare för planeringen av aktiviteter eller liknande. Ojämställdhet är ofta en anledning till separation och därför något man bör undvika så mycket som möjligt.

Man hanterar konflikter när de dyker upp

Konflikter är en naturlig del av förhållanden. Inga personer är så pass lik att de kan helt och hållet undvika konflikter. Ett tecken på att man är i ett hälsosamt förhållande är dock att man hanterar dessa när de dyker upp. Ignorerar man dem kan de mycket ofta förvärras med tiden. Det är fel att tro att en konflikt betyder att man har problem i förhållandet. Men att kunna hantera en konflikt väl betyder dock ofta att man har ett bra förhållande.