Hälsorik

En sajt om hälsa i kropp och sinne

Rädda liv

Du, din granne, en närstående eller bara vilken medmänniska som helst kan drabbas av ett plötsligt hjärtstopp utan någon som helst synlig föreliggande orsak. 

Man kan tro att ett hjärtstopp drabbar främst äldre personer eller människor med bakomliggande sjukdommar men faktum är att fler och fler yngre människor utan någon synlig sjukdomshistorik drabbas. Man kan läsa i en artikel från DN att  varje år drabbas ca 10 000 av ett hjärtstopp och av det är det ca 5 000 personer som får hjärt- och lungräddning och endast var tionde överlever vilket är en oacceptabelt låg siffra. Detta för att man inte utnyttjar sammhällets resurser optimalt och man tror att 750 personer avlider som hade kunnat räddats. Hade liknande siffor repporterats inom till exempel trafiken så menar de att det hade varit oacceptabelt och följts av kraftiga akutinsatser. 

HLR - Hjärt-lungräddning

Detta är det första du börjar med när en person har drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Detta ges för att hålla igång hjärtverksamheten och andningen. Du behöver ingen utrustning för att utföra basal hjärt-lungräddning och är något alla kan lära sig. Man börjar med bröstkompressioner, där man trycker med båda händerna på personens bröstkorg för att hålla igång blodcirkulationen. Efter ett jämt antal kompressioner växlar man till att blåsa in luft genom den drabbades mun genom mun mot mun metoden för att syresätta blodet. 

Hjärtstartare

Man behöver ingen utbildning för att använda en hjärtstartare utan de är så enkelt konstruerade att alla ska kunna använda den. Det har blivit mycket billigare att tillverka bra och användarvänliga hjärtstartare så därför har de också fått en större spridning och går att hitta på väldigt många platser. Hjärtstartaren har tydliga instruktioner som instruerar användaren, apparaten analyserar också rytmen på hjärtat och gör bedömning om en stöt är nödvändig för att få igång det elektriska signalsystemet hos hjärtat igen eller om det är bättre att göra HLR.