Hälsorik

En sajt om hälsa i kropp och sinne

Välkommen till Hälsorik

Ditt psyke, din kost och din fysiska aktivitet gör tillsammans din hälsa. En obalans mellan dessa skapar ofta ohälsa och kan leda till följdsjukdomar. Så hur uppnår man god hälsa? Genom att regelbundet aktivera din kropp främjar du hjärta och muskler och kroppen utsöndrar bland annat hormonet endorfin som är kroppen egna “må bra” hormoner.

Vikten är också något som påverkar ditt välbefinnande men det betyder inte att du ska vara smal för att må bra utan det handla mer om att väga så du trivs med dig själv, inte vara för smal inte vara för tjock. Att vara för smal tär på kroppen och det finns stor risk för brist på mineraler och vitaminer liksom övervikt förknippas med en ökad risk för sjukdomar.

Ditt psykiska välbefinnande påverkar också din hälsa. Om du mår psykiskt dåligt kan det i sin tur te sig som yrsel, muskelspänningar, oro, sömnlöshet, ont i magen och huvudvärk, listan kan göras hur lång som helst. Att försöka vara fysiskt aktiv och undvika stress påverkar ditt psyke positivt Stress kan komma av långvarig hög arbetsbelastning, förlust av någon nära anhörig eller vän osv. Återhämtningstiden kan i vissa fall vara väldigt lång och många klarar inte av att hamna i samma situation igen då kroppen reagerar negativt på minnet utav händelsen.

“Man ska orka ett helt liv, inte ett halvt friskt liv...”